Her finder man div. brugervejledninger

Her finder man div. brugervejledninger.

Heat-control 10 Termostat

Heat-Control 50 termostat

Gulvopbygninger Med Varmemåtter

Reflector Installation

Installation Af Heat-com Cable Kit

Installation Af_heat-com Gulvvarmemåtter

Nedstøbning af Ø6 el-gulvvarmekabel i beton

 

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE DERES ELEKTRISKE GULVVARME         DK

Den gulvvarme De her har købt, er godkendt op imod seneste udgave af standarden EN60335-2-96. Som en følge af øgede krav til information om gulvvarme installationen, skal disse instruktioner følges, samt instruktionen i den medfølgende vejledning. Hvor kravene er skærpet, er det informationen på dette ark, der er gældende.

 

Læs den medfølgende dokumentation igennem, inden installationen af gulvvarmen begyndes:

 

o   Gulvvarmen kan benyttes i fliseklæb, i cement, i selvnivellerende spartelmasse. Det indstøbte varmekabel må også placeres på træ.

o   Gulvvarmen må ikke installeres i vægge eller lofter.

o   Gulvvarmen skal ligge minimum 30mm fra ledende og elektriske installationer. Før gulvvarmen installeres, skal der foreligge en oversigt over ledende og elektriske genstande. Dette er f.eks. ledninger og vandrør.

o   Gulvvarmen må ikke placeres ved siden af andre varmekilder, som f.eks. skorstene, lyskilder og varmtvandsføringer.

o   Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5Co når gulvvarmen installeres.

o   Hvor der er muligt, bør man sørge for god isolering under gulvvarmen. Dette begrænser unødigt energiforbrug.

o   Gulvvarmen skal installeres på en regulær overflade.

o   Gulvvarmen skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør.

o   Gulvvarmen skal tilsluttes et HFI eller PHFI på maks. 30mA fejlstrømsbeskyttelse.

o   Hvis flere gulvvarmemåtter eller varmekabler skal forbindes til den same termostat, skal de parallelforbindes.

o   Placeringen af gulvvarmen, skal vises på en informationstavle i forbindelse med sikringsboksen. Informationstavlen skal vise placeringen af de elførende dele.

o   Termisk modstand(gulvbelægningen+evt. tæpper og lign.) imellem varmekabler og lokalet må være maksimalt ca. 0,125 m²K/W.

o   Typiske isoleringsværdier:

Tynde gulvbelægninger af klinker eller vinyl                                   0,035 m²K/W

Medium tykke gulvbelægninger af f.eks. linoleum, vinyl                 0,040 m²K/W

Træ og parketgulve                                                                          0,125 m²K/W

Tykke gulve af træfibre og tæpper                                                   0,175 m²K/W

 

o   Gulvvarme lagt under trægulve, skal have en gulvsensor installeret.

o   Gulvvarmen skal dækkes med et, til formålet brugbart, støbemateriale. Det kan være fliseklæb, cement, selvnivellerende spartelmasse eller tilsvarende.

·         Støbemassen skal have en massefylde på min. 1500kg/m3

·         Støbemassen skal have en varmetransmission på min. 1W/m K.

·         Støbemassen skal have ens egenskaber over alt.

·         Støbemassen skal ligges i et min. 5mm tykt lag. Varmekablerne skal være fuldt omstøbt af støbemassen.

·        

 

Luftlommer imellem varmekablet og støbemassen er ikke tilladt.

·         Støbemassen må ikke være isolerende, indeholde luftlommer eller andre isolerende materialer.

·         Installering af gulvvarmen i og på trækonstruktioner skal udføres på en sådan måde, at bevægelser i konstruktionen ikke skader varmekablet.

·         Forsigtighed er påkrævet under installationen, således at kablet ikke skades under arbejdet. Undgå f.eks. at træde på kablet, at tabe genstande på kablet, at genstande, sten, armering ellert tilsvarende i støbemassen skader kablet.

·         Undgå folder i og på varmeelementer og varmekabler.

·         Varmekabler må ikke krydse hinanden.

·         Al varmekabel og samlinger på varmekablet, skal ligge I støbemassen, og være fuldt omstøbt.

ü  Installationen af varmekabler skal udføres iht. de gældende nationale regler. Øvrige relevante regler vedr. elektrisk gulvvarme skal overholdes.

ü  Termostater:

OJ series: Microline MCT2-1991, MTC, OTN, MCC2, OCC2, OCC3-1991, OCC3-1999, OCD3-1999.

·         Elektriske gulvvarmesystemer skal tilsluttes en dobbeltpolet afbryder. Såfremt termostaten er enkeltpolet, skal systemet tilsluttes en dobbeltpolet relæ, som en del af den faste elinstallation.

·         Andre termostater med tilsvarende specifikationer end de ovennævnte må benyttes. Disse er ikke omfattet af systemgodkendelsen, men vil udgøre en fuldt lovlig installation.

·         Maksimal effekt under trægulv er 150W/m2 - 230V a.c. (160W/m2 - 240V a.c.)

·         Maksimal tilladt effekt pr. kvadratmeter er 200W/m2

 

 

                                                                                                                Tillæg til vejledning 02000007 og 02000002_A_DK