Menu Søg Produkter Kurv

Priser på siden er inkl. moms - læs mere

Dansk elgulvvarme Kurv

Din indkøbskurv

Luk Dansk elgulvvarme luk

Subtotal

0 produkt

0 DKK

Brugervejledninger

Her finder man div. brugervejledninger

Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme

El gulvvarmen der købes hos os, er godkendt op imod seneste udgave af standarden EN60335-2-96. Som en følge af øgede krav til information om gulvvarme installationen, skal disse instruktioner følges, samt instruktionen i den medfølgende vejledning. Hvor kravene er skærpet, er informationen på dette ark gældende.

Læs den medfølgende dokumentation igennem, inden installationen af gulvvarmen begyndes:

 • Gulvvarmen kan benyttes i fliseklæb, i cement, i selvnivellerende spartelmasse. Det indstøbte varmekabel må også placeres på træ.
 • Gulvvarmen må ikke installeres på vægge eller lofter.
 • Gulvvarmen skal ligge minimum 30 mm fra ledende og elektriske installationer. Før gulvvarmen installeres, skal der foreligge en oversigt over ledende og elektriske genstande. Dette er f.eks. ledninger og vandrør.
 • Gulvvarmen må ikke placeres ved siden af andre varmekilder, som f.eks. skorstene, lyskilder og varmtvandsføringer.
 • Omgivelsestemperaturen skal være mindst 5C når gulvvarmen installeres.
 • Hvor der er muligt, bør man sørge for god isolering under gulvvarmen. Dette begrænser unødigt energiforbrug.
 • Gulvvarmen skal installeres på en regulær overflade.
 • Gulvvarmen skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør.
 • Gulvvarmen skal tilsluttes et HFI eller PHFI på maks. 30 mA fejlstrømsbeskyttelse.
 • Hvis flere gulvvarmemåtter eller varmekabler skal forbindes til den same termostat, skal de parallelforbindes.
 • Placeringen af gulvvarmen, skal vises på en informationstavle i forbindelse med sikringsboksen. Informationstavlen skal vise placeringen af de el førende dele.
 • Termisk modstand (gulvbelægningen + evt. tæpper og lign.) imellem varmekabler og lokalet må være maksimalt ca. 0,125 m²K/W.

Typiske isoleringsværdier:

Tynde gulvbelægninger af klinker eller vinyl0,035 m² K/W
Medium tykke gulvbelægninger af f.eks. linoleum, vinyl0,040 m² K/W
Træ og parketgulve0,125 m² K/W
Tykke gulve af træfibre og tæpper0,175 m² K/W
 • Gulvvarme lagt under trægulve, skal have en gulvsensor installeret.
 • Gulvvarmen skal dækkes med et, til formålet brugbart, støbemateriale. Det kan være fliseklæb, cement, selvnivellerende spartelmasse eller tilsvarende.
 • Støbemassen skal have en massefylde på min. 1500kg/m3
 • Støbemassen skal have en varmetransmission på min. 1W/m K.
 • Støbemassen skal have ens egenskaber over alt.
 • Støbemassen skal ligges i et min. 5 mm tykt lag. Varmekablerne skal være fuldt omstøbt af støbemassen.

Luftlommer imellem varmekablet og støbemassen er ikke tilladt.

 • Støbemassen må ikke være isolerende, indeholde luftlommer eller andre isolerende materialer.
 • Installering af gulvvarmen i og på trækonstruktioner skal udføres på en sådan måde, at bevægelser i konstruktionen ikke skader varmekablet.
 • Forsigtighed er påkrævet under installationen, således at kablet ikke skades under arbejdet. Undgå f.eks. at træde på kablet, at tabe genstande på kablet, at genstande, sten, armering ellert tilsvarende i støbemassen skader kablet.
 • Undgå folder i og på varmeelementer og varmekabler.
 • Varmekabler må ikke krydse hinanden.
 • Al varmekabel og samlinger på varmekablet, skal ligge I støbemassen, og være fuldt omstøbt.
 • Installationen af varmekabler skal udføres iht. de gældende nationale regler. Øvrige relevante regler vedr. elektrisk gulvvarme skal overholdes.

Termostater:

 • Elektriske gulvvarmesystemer skal tilsluttes en dobbeltpolet afbryder. Såfremt termostaten er enkeltpolet, skal systemet tilsluttes en dobbeltpolet relæ, som en del af den faste elinstallation.
 • Andre termostater med tilsvarende specifikationer end de ovennævnte må benyttes. Disse er ikke omfattet af systemgodkendelsen, men vil udgøre en fuldt lovlig installation.
 • Maksimal effekt under trægulv er 150W/m2 – 230V a.c. (160W/m2 – 240V a.c.)
 • Maksimal tilladt effekt pr. kvadratmeter er 200W/m2