Menu Søg Produkter Kurv

Priser på siden er inkl. moms - læs mere

Dansk elgulvvarme Kurv

Din indkøbskurv

Luk Dansk elgulvvarme luk

Subtotal

0 produkt

0 DKK

Har du styr på frostsikring?

Igennem de seneste 15 år er behovet for frostsikring steget ganske betydeligt.

Igennem de seneste 15 år er behovet for frostsikring steget ganske betydeligt. Selvfølgelig trækker industrien dybe spor, da der her er kommet flere substancer til, der skal sikres imod frost. Større afstande, hvorover man transporterer væsker via rørføringer m.v. har også gjort, at der med moderne teknologi nu kan indsættes med frostsikringselementer, der resulterer i et frostfrit miljø, til trods for, at der ikke er tag over anlæggene. Det er ikke kun industri og detail, der har glæde af nye og effektive muligheder med nye metoder til frostsikring. Mange private har også glæde af eksempelvis frostsikring, der tjener sikring af gangarealer, udhuse, udendørs opmagasinering, sikring af rørføringer til vandingsanlæg etc. Listen herunder er en kort opremsning af, hvordan frostsikring i dag udnyttes i forskellige grene af både den private- og den industrielle sektor. Også transportbranchen og medicinalindustrien bentyter frostsikringsanlæg til at forebygge og afhjælpe, hvis temperaturudsving ikke skal have indflydelse på produktionsapparatet.

Forskellige former for frostsikring

Frostsikringskabler kan benyttes til sikring af byggeri i selve byggeprocessen. Der kan også anvendes måtter, der udlægges på murværk eller fundament for at undgå frostsprængning. Det kan også tjene til at opnå en bedre hærdningsproces.

Et andet område kan være rørføringer på byggepladser, der fremfører drikkevand til skurvogne. Her kan der med fordel benyttes varmemåtter eller endnu bedre varmesvøb, der består af kraftigt PVC-beklædning, der har indlejret varmekabler. Varmesvøbet omvikles ganske enkelt det vandførende rør, det være sig pex- eller metalrørføring. Varmesvøbet vil alt efter valg af reguleringsmetode styre den udefrakommende temperaturpåvirkning og dermed holde røret frostfrit.

Sne- og afisningsanlæg

Et byggeri kunne benytte sne- og afisningsanlæg, der kan placeres i indgangspartier i fundamentet, hvor en eller flere sensorer kan detektere, når temperaturen nærmer sig 0 grader. Benytter man professionelle anlæg, vil en fugtsensor i samspil med temperatursensoren i føleren lave en smartberegning, der tager udgangspunkt i fugt kontra temperatur. Dermed, når temperaturen i materiale går i mod 0 og der måles fugt, vil anlægget starte og sikre, at der ikke kan ske overisning, hvis temperaturen kommer under frysepunktet. Frostsikringsanlægget vil alt efter indstilling starte med at afgive varme ved temperaturer fra +4 grader og til -5 grader. Et tillæg på et professionelt frostsikringsanlæg kunne være, at der ikke benyttes strøm, hvis temperaturen når under -10 grader i en længere periode. Dette i sammenfald med, at der ikke måles fugt. Betydningen heraf er, at anlæggets smart-funktion gør, at der ikke bruges energi i kolde perioder, hvor der alligevel ikke er fugt – og is er fjernet (i temperaturfaldet fra +4 til -5 grader.).

Andre anvendelsesmuligheder kan være frostsikring af rør, altså indvendigt i rør, der transporterer væsker til konsum. Her kan rør frostsikres med varmekabler, der er egnet til nedlægges i væsker af forskellig viskositet til konsum. Et eksempel kunne være øl, der fremføres i rør, som på udsatte steder er eksponeret for mulige frostskader. En mere naturlig art er selvfølgelig almindelige vandrør, der kan monteres med et indvendigt kabel, der konstant påvirker væske og rør i fald, der måles temperaturer gående i mod 0 grader.

Isolering

Isolering er en effektiv metode til at undgå frostsprængninger og overisning af steder, hvor det ikke er ønskeligt. Man har i den seneste tid set vindruemarker i Danmark, hvor ejeren beskytter imod en sen frost i foråret. Dette gøres med fakler på marken, der netop skaber konvention i den omkringliggende luft. Det er nok til at sikre imod let frost. Temperaturen skal dog ikke meget under 0 grader for at denne metode ikke kan benyttes. En metode, der endnu ikke er set, kunne være at udlægge plastposerør imellem vinstokkene. Disse posesrør vil blive oppustet af ventilatorer, der via elvarmekabler eller varmetråde opvarmer luften som indblæses. Når anordningen er i drift, vil de udvidede poserør skabe en varmetunnel, der omgiver vinstokkene og således presser den kolde luft væk. Princippet der ligger til grund for dette varmerør er teorien omkring varm og kold lufts vekselvirkning, hvor den varme luft vil søge opad.

Sikring af tagrender

I den mere private afdeling kan varmekabler benyttes til sikring af tagrender. Det kan også være montage af 300 watts varmekabler under belægningen i en indkørsel eller på gangarealer. Her vil man med et enkelt flip på en kontakt kunne iværksætte smeltning af sne og is på udendørs flader. Et andet anvendelsesområde kunne være, hvis man ikke har mulighed for at tømme vandingsanlæg inden den første frost optræder. Her kan man vælge et selvregulerende varmekabel, der via kontraktion og ekspansion starter og stopper varmetilførslen til omgivelserne.

Produkter til frostsikring fra Heatcom i Middelfart

Der findes rigtigt mange muligheder for at frostsikre i dag. Mange har glæde af, at eksempelvis en ejendom har monteret afisningskabler i tagrender, så der ikke udvikles istapper, der udgør ricici for ejendommens beboere. Andre har glæde af en isfri trappe op til boligen. Andre igen benytter sikringen professionelt, hvor der i løftemekanisker ikke må ske overisning. Mulighederne er mange. Har du en idé? Så ring til os. Vi er i tæt samarbejde med Heatcom Corporation A/S i Middelfart. De producerer alle vores produkter lokalt og har egen produktudvikling på adressen i Middelfart. Dermed kan man hurtigt få afprøvet sin idé. Tøv ikke – ring til os. Du kan også tage et kig på vores sortiment inden for frostsikring.