RMA formular til rekvirering af RMA returnummer. NB: Hvis et produkt fremsendt til reparation ikke er fejlbehæftet, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr på min. 300,- kr. ekskl. moms. For at få et produkt repareret, kræves et RMA nummer, som du kan få ved at udfylde nedenstående RMA-formular i korrekt stand. Vær opmærksom på de fleste belysningsvarer skal monteres af Aut el-installatør for at bevare garantien. Medsend kopi af fakturaen fra Aut el-installatør på montage af produktet / produkterne. Husk reg.nr. og konto nr. Er disse ikke udfyldt i RMA, bliver sagen henlagt til vi modtager nummrene.